"Rytmika polskich pieśni ludowych", Ludwik Bielawski, Kraków 1970 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 17, Numer 1 (64) (1972) s. 110-112
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Ludwik Bielawski

 

do góry