"Rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na Śląsku na przełomie XVII i XIX wieku", J. Jancczak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1964 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 20, Numer 2 (1965) s. 235-237
Stanisław Michalkiewicz , J. Janczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry