Czasopisma Instytutu Sztuki PAN wydawane przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, Rynek 9.

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 18, Numer 1 (68) (1973) s. 112

 

do góry