Przemówienie Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego w Auli Lepoldińskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 9 września 1995 r. z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 40, Numer 4 (165) (1995) s. 56
Jakub Chojnacki

 

do góry