O ujęciu socjologicznym struktury społecznej i ideologii szlachty polskiej : (w związku z pracami Andrzeja Zajączkowskiego)

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 15, Numer 2 (1963) s. 159-178
Juliusz Bardach

 

do góry