John Cage-indeterministyczna koncepcja dzieła muzycznego

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 32, Numer 3 (126) (1987) s. 39-53
Zbigniew Skowron

 

do góry