International Academic Conference "The Poles in Germany: the Past, the Present, the Future", Warszawa, 20-21 kwietnia 2012 : [sprawozdanie]

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 20, Numer 1 (2013) s. 288-292
Zbigniew Tomasz Klimaszewski

 

do góry