Listy bestsellerów jako narzędzie badania rynku książki : spotkanie z Andrzejem Rostockim (Łódź, 7.05.2009)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 15 (2009) s. 299-301
Rafał Kępa

 

do góry