Żył tylko dla innych

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 165-169
Tadeusz Mizia

 

do góry