"Legenda śląska", Teresa Wąsowicz,Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 16 (1971) s. 213-215
Alicja Karłowska-Kamzowa , Teresa Wąsowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry