Koncepcja zarządzania strategicznego w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach : zarys

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 1, Numer 1 (2006) s. 15-18
Mariusz Pacha

 

do góry