"Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku", Artur Konopacki, Warszawa 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 2 (2012) s. 382-388
Natalia Królikowska , Artur Konopacki (aut. dzieła rec.)

 

do góry