Geneza i powstanie Uniwersytetu Norweskiego w Christianii, 1760-1813

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 7-9 (190-192) (1981) s. 161-176
Krystyna Szelągowska

 

do góry