II konferencja poświęcona koordynacji badań nad historią Śląska, 19 IX 1976 r.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 32, Numer 2 (1977) s. 277-280
Tadeusz Marczak

 

do góry