„Słowacki mistyczny”, oprac. Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1981 : [recenzja]

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 27, Numer 2 (1982) s. 150
Maria Żmigrodzka , Janion Maria (aut. dzieła rec.)

 

do góry