"Trwajcie" : biskup Jan Olszański (1919–2003)

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 6, Numer 5 (2006) s. 73-81
Adam Hlebowicz

 

do góry