Zamek krzyżacki w Toruniu : dzieje budowy, upadek, ponowne zagospodarowanie

Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom 13/14 (2005) s. 7-72
Zbigniew Nawrocki

 

do góry