"Pogański Rzym Mandelstama", Ryszard Przybylski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 15, Numer 46 (1972) s. 134
Maria Joczowa , Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.)

 

do góry