"Archeologia : rocznik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Archeologicznego", red. Kazimierz Majewski, Warszawa-Wrocław 1952 : [recenzja]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 21, Numer 6 (1952) s. 202-203
, Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry