"Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny", [pod red. Pawła Czaplewskiego], Pelpin 1928 : [recenzja]

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 7, Numer 12 (1928) s. 343-345
Alfons Mańkowski , Paweł Czaplewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry