Rewolucyjna Partia Kuby i jej wkład w przygotowanie wojny wyzwoleńczej (1892-1895)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 7 (69) (1975) s. 33-51
Teresa Gilas

 

do góry