"Słowiańszczyzna południowa", Zofia Kurnatowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 27, Numer 2 (1979) s. 229-233
Wincenty Swoboda , Zofia Kurnatowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry