"Białorusini w II Rzeczypospolitej", Krystyna Gomółka, Gdańsk 1992 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 190-193
Maria Wojnicka , Krystyna Gomółka (aut. dzieła rec.)

 

do góry