Trzy szkice miłosne

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 39/3 (1994) s. 14 - 38
Włodzimierz Odojewski

 

do góry