Z prac Katedry Slawistyki Uniwersytetu Karola w Pradze

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 146-150
Andrzej Markowski , Teodor Bešta (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
uspořádal Teodor Bešta ,Padesát let polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze ,Praha : Univerzita Karlova 1977

 

do góry