Struktura antropologiczna powiatu płockiego

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 15, Numer 3 (57) (1970) s. 34-46
Mieczysław Becker

 

do góry