III Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna (Warszawa, 15-16 listopada 1969 r.)

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 15, Numer 2 (57) (1970) s. 122-125
Irena Poniatowska

 

do góry