"Sympozjum historyczne 'Rok 1944 na Wileńszczyźnie'", pod red. J. Wołkonowskiego, Warszawa 1996 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 222-225
Dariusz Rogut , Jarosław Wołkonowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry