Późne pejzaże Jacka Malczewskiego

Rocznik Historii Sztuki, Tom 15 (1985) s. 317-326
Irena Dżurkowa

 

do góry