Powstanie organizacji parafialnej a rozwój osadnictwa w ziemi łukowskiej XII-XVI w.

Roczniki Humanistyczne, Tom 48, Numer 2 Zeszyt Specjalny (2000) s. 283-307
Stanisław Litak

 

do góry