Sprawozdanie z sesji naukowej "Wielka socjalistyczna rewolucja październikowa a rozwój języków i literatur krajów socjalistycznych"

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 132-137
Magdalena Dobrogoszcz, Maria Jurewicz

 

do góry