Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie marzec 1998 - marzec 1999

Rocznik Krakowski, Tom 65-66 (1999-2000) s. 169-173
Olga Dyba

 

do góry