Ze studiów nad ludnością chłopską w Polsce wcześniejszego średniowiecza (do połowy XIII w.)

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 16, Numer 4 (1961) s. 495-527
Karol Maleczyński

 

do góry