"Śpiewałbym głośniej, gdybyś nie był bratem" : o rodzinnych listach dedykacyjnych w wieku XVII

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 70, Numer 1 (1979) s. 129-150
Renarda Ocieczek

 

do góry