Sprawozdanie z archeologicznych prac badawczych przy katedrze kieleckiej przeprowadzonych w 1962 r.

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 2 (1964) s. 177-195
Janusz Kuczyński

 

do góry