Konserwacja rzeźby japońskiej z XVII wieku - spostrzeżenia i uwagi

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 33 (1987) s. 367-370
Iwona Szramska

 

do góry