"Languages of Gift in the Early Middle Ages", ed. by Wendy Davies, Paul Fouracre, Cambridge 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 2 (2012) s. 368-374
Aneta Pieniądz , Wendy Davies (aut. dzieła rec.), Paul Fouracre (aut. dzieła rec.)

 

do góry