"The Rome of Pope Paschal I. Papal Power, Urban Renovation, Church Rebuilding and Relic Translation, 817–824", Caroline J. Goodson, Cambridge 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 1 (2012) s. 121-125
Aneta Pieniądz , Caroline J. Goodson (aut. dzieła rec.)

 

do góry