"Tematyka wiejska w prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 16, Numer 48 (1973) s. 187
Aniela Piorunowa , Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.)

 

do góry