"Studia fredrowskie Stanisława Pigonia", Mieczysław Piszczkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 16, Numer 48 (1973) s. 197
Izabela Jarosińska , Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry