"Gallowska koncepcja inscenizacji >>Akropolis<< Stanisława Wyspiańskiego. Próba interpretacji", Urszula Aszyk, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 16, Numer 50 (1973) s. 152
Hanna Filipkowska , Urszula Aszyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry