"Pisarze polscy wobec tematu Ziem Zachodnich i Północnych", Tadeusz Błażejewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 90 (1972) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 16, Numer 50 (1973) s. 158
Izabela Jarosińska , Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry