Ewolucja programu zawodów w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w latach 1867-1914

Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, Tom 5 (2003) s. 7-23
Grzegorz Bielec

 

do góry