Zarządzanie sprawami kultury fizycznej na szczeblu lokalnym w Polsce w latach 1973-1990

Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, Tom 5 (2003) s. 119-127
Beata Marszałek

 

do góry