Gematria w funkcji chwytu literackiego : Mickiewiczowskie "czterdzieści i cztery"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 71, Numer 4 (1980) s. 287-294
Wiktor Weintraub

 

do góry