"Odbiorcy dzieł Oskara Kolberga", Danuta Pawlak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 16, Numer 47 (1973) s. 236
Elżbieta Jaworska , Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.)

 

do góry