Dialog szkolny w procesie formowania człowieczeństwa w dawnych gimnazjach humanistycznych (XVI-XVIII w.)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 13-20
Józef Budzyński

 

do góry