Ballada we współczesnej liryce polskiej - tradycja i nowatorstwo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 21-28
Agnieszka Czajkowska

 

do góry