Wokół pojęcia twórczości : ze studiów nad "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 59-67
Katarzyna Janus

 

do góry