Kalwaria Zebrzydowska w obrazie literackim wybranych dzieł epoki baroku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 91-101
Beata Łukarska

 

do góry